Alternative flash content

Requirements

Thứ tư, 29/01/2020
TÍCH CỰC THỰC HIỆN CHĂM LO BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH CỦA ĐOÀN VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐÔNG: "MỖI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ MỘT LỢI ÍCH ĐOÀN VIÊN"

Đăng nhập hệ thống

Liên kết web

  t1
t2
 
 
 
 
 
 BB
 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN HUYỆN PHÚ RIỀNG NHIỆM KỲ 2017 - 2022

               1. Ban Chấp hành

 

- Đ/c Phạm Thị Mỹ Hạnh

Ủy viên Ban Chấp hành

- Đ/c Trương Văn Cương

Ủy viên Ban Chấp hành

- Đ/c Lê Quang Phúc

Ủy viên Ban Chấp hành

- Đ/c Đầu Minh Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành

- Đ/c Trịnh Quang Hạnh

Ủy viên Ban Chấp hành

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hổ

Ủy viên Ban Chấp hành

- Đ/c Nguyễn Minh Khải

Ủy viên Ban Chấp hành

- Đ/c Nguyễn Trọng Lân

Ủy viên Ban Chấp hành

- Đ/c Nguyễn Thị Luyến

Ủy viên Ban Chấp hành

- Đ/c Nghiêm Văn Nam

Ủy viên Ban Chấp hành

- Đ/c Lê Đình Năm

Ủy viên Ban Chấp hành

- Đ/c Trần Công Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành

- Đ/c Hoàng Văn Thắng

Ủy viên Ban Chấp hành

- Đ/c Bùi Thị Thủy

Ủy viên Ban Chấp hành

- Đ/c Trần Văn Tuyến

Ủy viên Ban Chấp hành

- Đ/c Nguyễn Thị Uyên

Ủy viên Ban Chấp hành

- Đ/c Nguyễn Quốc Uỷ

Ủy viên Ban Chấp hành

 

2. Ban Thường vụ

 

- Đ/c Phạm Thị Mỹ Hạnh

Ủy viên Ban Thường vụ

- Đ/c Trương Văn Cương

Ủy viên Ban Thường vụ

- Đ/c Trần Công Thanh

Ủy viên Ban Thường vụ

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hổ

Ủy viên Ban Thường vụ

- Đ/c Nguyễn Thị Uyên

Ủy viên Ban Thường vụ

 

3. Chủ tịch

 

- Đ/c Phạm Thị Mỹ Hạnh

Chủ tịch LĐLĐ huyện

 

4. Phó chủ tịch

 

- Đ/c Trương Văn Cương

Phó chủ tịch LĐLĐ huyện

 

5. Ủy viên Uỷ Ban kiểm tra

 

- Đ/c Trương Văn Cương

Ủy viên Uỷ Ban kiểm tra

- Đ/c Võ Thị Kim Anh

Ủy viên Uỷ Ban kiểm tra

- Đ/c Vũ Đình Thạch

Ủy viên Uỷ Ban kiểm tra

- Đ/c Vũ Văn Thiện

Ủy viên Uỷ Ban kiểm tra

- Đ/c Nguyễn Mạnh Tuấn

Ủy viên Uỷ Ban kiểm tra

 

6. Chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra

 

- Đ/c Trương Văn Cương

Chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra

 

 

II. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 SODOTOCHUC1111

 

 

.

 
bannerweb 1
 
  
  
 
   
  
 
 

Thống kê truy cập

193644
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Trong tháng
Tổng
9
16
75
852
193644